Какво е SHA1 Хеш?

Secure Hash Algorithm (SHA1)

bg[Sie finden unsere Datenschutzerklärung bg[hier].]

Secure Hash Algorithm (SHA1) е широко използван функция за криптографски хеш, който генерира 160-битов (20 байта) хеш от всеки вход стойност. Това се използва за изчисляване уникален чек на стойност за всички цифрови данни (съобщения) на не повече от 264 -1 битова дължина (Exbibyte ≈ 2) и е основата за създаване на електронен подпис. SHA1 е разработен от Националния институт за стандарти и технологии (NIST) в сътрудничество с Агенцията за национална сигурност (NSA) през 1993 година. SHA-1 (първоначално SHA-0) е подобен по конструкция на алгоритъма на Ronald L. Rivest, които са развили ЛС-Digest алгоритъм 5 (MD5) през 1991 година.